Psikodinamik psikoterapi

Psikoterapide birçok yöntem vardır. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), pozitif psikoloji ve varoluşçu terapi bunlardan bazılarıdır. BDT kişinin duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiye, pozitif psikoloji insanın güçlü yanlarına ve varoluşçu terapi ise yaşamda anlam bulmaya odaklanmışlardır. İnsan karmaşık ve ayrıntılı bir canlı olduğu için her bir terapi ekolu kişinin bir yanını anlayarak iyileştirmeyi amaçlar. Psikodinamik psikoterapi de bu yaklaşımlardan biridir. 

Kısaca bahsedecek olursam psikodinamik psikoterapi kişinin görüneninden çok görünmeyen tarafıyla ilgilenir. Yani bilincinde olandan çok farkında olmadığı ve bilinç dışında olan süreçleri ele alır. Davranışlarımız bazen fark edebildiğimiz nedenlerden kaynaklanıyor gibi görünse de çoğunlukla farkında olmadığımız bilinç dışı faktörler rol oynar. Örneğin iyilik yapma davranışı kültürümüzde yaygın bir şekilde kabul görse de bazı iyilik yapma davranışının altında karşı tarafı borçlu hale getirme isteği yatar. Kişi kendisinde talep edilmediği halde o kadar çok iyilik yapıyordur ki bu karşı tarafta bir minnet duygusu uyandırıyordur. Bunun gibi farkında olmadığımız yanlarımız niyetlerimizi ve davranışlarımızı belirler. Özetle psikodinamik terapi bunların farkına varmaya ve mümkünse değiştirmeye odaklanır.

Uzmanlarımızdan Enes Köksal psikodinamik eğilimli çalışan bir yetişkin terapistidir. Enes Köksal eğitimlerini ve süpervizyonlarını bu konuda almış ve almaya devam etmektedir.