Blog

Yetişkin Psikolojisi

Aktarım-Karşı Aktarım

Aktarım ve karşıt aktarım kavramları, ilk olarak Sigmund Freud tarafından psikanalitik teori çerçevesinde 1895’te tanımlanmış ve bu teorinin en önemli araçları haline gelmiştir. Aktarım, bireyin …

Genel Psikoterapi

Kayıp ve Yas Süreci

Sakarya Psikolog Yas süreci, bir bireyin hayatında ortaya çıkan bir kaybı ifade eder. Bu kayıp, bir kişinin veya nesnenin ölümü gibi somut bir sonuçla sonuçlanabileceği …

Genel Psikoterapi

Psikodinamik Terapi

Sakarya Psikolog Psikodinamik Terapi Nedir? Psikoterapiler kullanılan yöntemler bakımından oldukça çeşitlidir. Psikodinamik terapi ise bunlardan biridir. Dinamik terapi, psikodinamik psikoterapi, dinamik psikoterapi gibi farklı isimlerde …

Genel Psikoterapi

Sakarya Psikolog Rehberi

Sakarya Psikolog Rehberi Günümüzde ruh sağlığı en az beden sağlığı kadar önemli hale gelmiştir. Ruhsal açıdan zorluklar yaşadığımız dönemlerde kendimizi kime açacağımız bir merak konusudur. …